Vodenje in managment

Kako lahko kriptovalute prenesemo na svojega partnerja in zakaj darilna pogodba pri tem ne pride v poštev …

Kriptovalute postajajo pomemben del digitalne sedanjosti in prihodnosti. Marsikomu pa zaradi svoje ”mladosti” predstavljajo zanimivo naložbeno priložnost. V spodnjem članku nam priznani odvetnik Gregor Verbajs razkriva, na kakšen način lahko prenašamo kriptovalute iz ene osebe na drugo ter predvsem, zakaj tega ni dobro narediti z darilno pogodbo …

Ameriški komik Stephen Colbert je rekel, da je Blockchain ''zlato za piflarje''. V tej komični izjavi je kar nekaj resnice, saj so ti piflarji zdaj kul odrasli, tehnologija blockchain pa ustvarja ogromne gospodarske in finančne priložnosti ter revolucionarne inovacije v marsikateri panogi. 

Kljub temu, da je med ljudmi še vedno veliko nejasnosti okoli kriptovalut naj povzamem izjavo ustanovitelja Bitcoin Chaserja, ki je povedal: “Blockchain je tehnologija. Bitcoin je zgolj prva glavna manifestacija njegovega potenciala.” 

Blockchain tehnologija ima izjemno rast, pri čemer ta tehnologija raste hitreje, kot je rastel internet in kot je rastlo število uporabnikov mobilnih telefonov.

Pred dnevi sem videl grafa, ki prikazujeta rast števila BTC (Bitcoin) denarnic, ki niso prazne in rast števila ETH (Ethereum) denarnic, ki niso prazne.

Te rasti so nore. Na začetku leta 2020 je bilo 34 mio takšnih ETH denarnic. Danes jih je 62 mio, dvakrat toliko. Pri BTC je bilo takšnih denarnic 28 mio, danes jih je 38 mio.

In vse to je verjetno šele začetek. Očitno vedno več ljudi spoznava, da kriptovalute temeljijo na tehnologiji Blockchain, ki je tehnologija prihodnosti, kriptovalute pa zgolj produkt tehnologije. 

''Sam sem se s kriptovalutami pričel ukvarjati leta 2018 in kot pravniku mi je zelo zanimivo delovanje same tehnologije, čeprav hkrati vem, da je potrebno razmerja med ljudmi urejati tudi izven tehnologije. Lahko bi rekel v realnem svetu. In tukaj poskušam vsem tem kul odraslim razložiti zakaj je še vedno potrebno sklepanje pogodb.''

Zakaj je pravni posel pri prenosu kriptovalut sploh potreben?

Veliko strank, ki se ukvarja s kriptovalutami mi razlaga kako lahko je prenesti kriptovalute iz ene osebe na drugo, pri čemer me sprašujejo, zakaj je pravni posel sploh potreben. Vsi gledajo samo tehnologijo in pametne pogodbe ter sprašujejo, ali ni dovolj samo prenos kriptovalut v drugo denarnico ali celo izročitev ključa - »private key« in je zadeva urejena? 

Vedno jim odgovorim z vprašanjem. Kaj bo v primeru, če na ženo prenesete kriptovalute in se pozneje ločita? Kakšen posel je bil prenos kriptovalut? Darilo? Razdelitev skupnega premoženja? Kaj tretjega? 

Največkrat odgovorijo darilo. Nato pa jim pojasnim, zakaj darilna pogodba ni dober pravni posel za prenos kriptovalut med zakoncema oziroma partnerjema v zunajzakonski skupnosti.

Najprej pa si poglejmo ...

Kaj sploh je Darilna pogodba?

Po definiciji je darilna pogodba naslednje: 

»Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.« 

Pred sklenitvijo darilne pogodbe zakonci oziroma partnerji običajno ugotovijo, ali kriptovalute predstavljajo skupno premoženje, ali so posebno premoženje enega od zakoncev. 

Kot pomoč pri ugotovitvi, ali so kriptovalute skupno ali posebno premoženje, vam spodaj navajam definicijo kot je določena v Družinskem zakoniku.

Družinski zakonik v 77. členu določa, da je posebno premoženjevsakega od zakoncev tisto, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze (npr. darilo izključno enemu zakoncu, dedovanje enega zakonca, itd.). Ne glede na izvor ali način pridobitve so posebno premoženje zakonca stvari manjše vrednosti za izključno njegovo osebno rabo.

Skupno premoženjezakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

*Ne glede na to, ali so kriptovalute skupno ali posebno premoženje vam ne svetujem sklenitev darilne pogodbe.

Poglejva si zakaj ne ...

#1 - Darilo se lahko prekliče ...

V Obligacijskem zakoniku je določenih več razlogov za preklic darilne pogodbe. Verjemite mi, da ne želite na podlagi darilne pogodbe prenašati kriptovalut na zakonca ali zunajzakonskega partnerja. 

Kateri so razlogi za preklic darila?

Prvič se darilo lahko prekliče zaradi stiske.

V Obligacijskem zakoniku je določeno, da darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. Sicer preklic ni mogoč, če bi z njim prišel obdarjenec v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. Obdarjenec pa lahko darilo obdrži, če darovalcu zagotovi preživljanje.

Ker živimo v svetu, kjer ni gotovosti, ampak je samo verjetnost (večja ali manjša), je velika verjetnost, da se s partnerjem ločita (statistika je glede tega zelo grozna – vsak drugi se loči). 

Verjetno se ne želite znajti v situaciji, ko bi morali darilo zaradi preklica vračati, ali pa celo zagotavljati preživljanje za bivšega partnerja. 

Drugič se darilo lahko prekliče zaradi hude nehvaležnosti.

Ker znajo biti osebni odnosi zelo zahtevni, se lahko zgodi, da pride do spora in grdega vedenja, ali celo do česa hujšega. 

Zato je v Obligacijskem zakoniku določeno, da darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. 

Zadeva je lahko še bolj zanimiva, ker pogodbo lahko zaradi obnašanja proti darovalcu prekliče tudi darovalčev dedič. Preklic je zaradi obdarjenčevega obnašanja mogoč tudi proti obdarjenčevemu dediču.

Tretjič se darilo lahko prekliče zaradi pozneje rojenih otrok

Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če po sklenitvi darilne pogodbe dobi otroka, prej pa ni imel otrok.

V kolikor ste sedaj v zvezi in nimate skupnih otrok, si verjetno ne želite, da bi v primeru razveze zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti vaš partner pozneje dobil otroka z drugim partnerjem, ter bi preklical darilno pogodbo, s katero je na vas prenesel kriptovalute. 

Ne vem kako bi se vi počutili, vendar meni bi se verjetno odpeljalo. Odvetniki vedno predvidevamo najbolj črni scenarij in verjemite mi, v praksi jih ni tako malo. 

V primeru preklica darilne pogodbe iz kateregakoli razloga, ki je naveden zgoraj, zahteva darovalec vrnitev darovane stvari (kriptovalute) ali pravice oziroma plačilo vrednosti, za katero je obdarjenec na podlagi darilne pogodbe obogaten.

Dobro je to, da za preklic darilne pogodbe obstoji rok v katerem je potrebno preklicati darilno pogodbo. 

Darilna pogodba se lahko prekliče v enem letu od dneva, ko je darovalec zvedel za razlog za preklic.

Ljudje se radi odpovejo svojim pravicam, ker tako mislijo, da je zadeva v celoti rešena. Vendar naj vas opozorim, da je odpoved preklicu darilne pogodbe nična. Povedano še drugače, tudi če bi naredili darilno pogodbo in bi se v pogodbi odpovedali pravici do preklica darilne pogodbe je takšna odpoved nična. 

Vendar preklic darilne pogodbe s strani darovalca ni edina nevarnost darilne pogodbe. Darilno pogodbo lahko izpodbijajo tudi upniki.

#2 - Izpodbijanje darilne pogodbe s strani upnikov ...

V kolikor bi eden od zakoncev ali partnerjev v zunajzakonski skupnosti zašel v dolgove in bi z darilno pogodbo prenesel kriptovalute na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti, lahko upniki posežejo na takšno premoženje. 

Vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko tudi ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov.

Darilna pogodba, s katero je zakonec ali partner v zunajzakonski skupnosti prenesel kriptovalute predstavlja dejanje, ki je bilo lahko storjeno v škodo upnikov. 

Šteje se, da je bilo pravno dejanje storjeno v škodo upnikov, če zaradi njega dolžnik nima dovolj sredstev za izpolnitev upnikove terjatve.

Tako lahko upniki posežejo na premoženje, ki je bilo izročeno z darilno pogodbo. 

Sedaj se verjetno sprašujete, kaj je primeren pravni posel za razdelitev kriptovalut med zakonca oziroma partnerjema v zunajzakonski skupnosti?

Predlagam, da začnemo kar pri prvem ...

Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja ...

V 71. členu Družinskega zakonika je določeno, da se skupno premoženje zakoncev (in partnerjev v zunajzakonski skupnosti) razdeli, če njuna zakonska zveza (ali skupnost) preneha. 

Med trajanjem zakonske zveze (in tudi zunajzakonske skupnosti) se skupno premoženje razdeli na podlagi sporazuma ali na predlog enega od zakoncev.

Glede na navedeno vam svetujem, da kriptovalute, ki predstavljajo skupno premoženje, razdelite na podlagi sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja, ker boste tako imeli celovito urejeno premoženje nasproti zakoncu in tudi tretjim osebam.  

Kaj mora vsebovati sporazum o razdelitvi premoženja?

 • sporazum zakoncev o obsegu skupnega premoženja;
 • sporazum zakoncev o deležih na skupnem premoženju;
 • sporazum zakoncev o načinu delitve skupnega premoženja;
 • sporazum o načinu in času prenosa kriptovalut;
 • podatke o kriptovalutah (količina, vrsta, denarnice, itd…).

Ali je moj ''private key'' na varnem?

V izogib vsakega dvoma naj povem, da se v sporazum ne vpisuje podatek o ključu - »private key«, tako, da je strah pred tem, da bi odvetnik ali kdo tretji prišel do ključa - »private key« odveč.

OPOMBA: Ker Zakon o notariatu določa, da morajo biti pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema potrjene ali sklenjene v obliki notarskega zapisa, je potrebno zagotoviti navedeno obliko pravnega posla, saj je oblika pogoj za veljavnost pravnega posla. Če obliki pravnega posla ni zadoščeno je pravni posel ničen. Tudi takšna zakonska zahteva je eden od razlogov zakaj je potrebno sklepati pogodbe.   

Pri sklepanju sporazuma vam svetujem previdnost, saj gre pri kriptovalutah za novo področje, ki veliko pravnikom še ni poznano. Kot opažam med kolegi pravniki pa prihaja do nejasnosti glede tega kaj pomenijo obligacijske pogodbe med zakoncema ali partnerjema, ter kaj pametne pogodbe na Blockchain-u. 

Pri sklepanju takšnih sporazumov o razdelitvi skupnega premoženja sam svetujem ...

TRI možne načine izvedbe prenosa ...

 • prvi je, da se prvi zakonec oziroma partner zgolj zaveže, da bo v denarnico drugega zakonca ali partnerja na novi naslov za kriptovaluto (ki ga sporoči drugi zakonec oziroma partner) v dogovorjenem roku prenesel določeno kriptovaluto ali več teh;
 • drugi je, da prvi zakonec oziroma partner v trenutku sklepanja sporazuma prenese določeno vrsto in količino kriptovalute na novi naslov (denarnico) drugega zakonca oziroma partnerja, drugi zakonec oziroma partner pa potrdi, da je kriptovaluto prejel, saj je prenos možen v realnem času podpisa sporazuma;
 • tretji je, da je prvi zakonec oziroma partner v trenutku sklepanja sporazuma že prenesel določeno vrsto in količino kriptovalute na novi naslov (denarnico) drugega zakonca oziroma partnerja, drugi zakonec oziroma partner pa potrdi, da je kriptovaluto že prejel pred sklenitvijo sporazuma in v sporazumu vse to ugotovita. 

*V praksi sem opazil, da je najbolj pogost drugi in tretji način ...

Prednost sporazuma o delitvi skupnega premoženja pri morebitni obdavčitvi kriptovalut ...

Povsem jasno je bilo, da bo prej ali slej država obdavčila kriptovalute. Pravzaprav je regulacija kriptovalut dobrodošla, saj se tako poveča zaupanje v trgovanje s kriptovalutami in predvidljivost obdavčitve.

Predlog novega načina obdavčenja kriptovalut je FURS napovedal najprej 30.08.2021 in nato dodatno še 31.08.2021. Gre za korenito spremembo, saj bi po predlogu FURS fizične osebe izbirale med obdavčitvijo 10 odstotkov od vnovčenega zneska (izplačanega zneska na račun) oziroma 25 odstotkov od ustvarjenega dobička. Po trenutnem predlogu ne bil obdavčen vnovčen znesek do 15.000,00 EUR na leto.

Torej koliko davka bi torej plačala fizična oseba, ki je kriptovaluto kupila po ceni 4.000,00 EUR, prodala pa za 40.000,00 EUR? V tem primeru bi od 40.000,00 EUR odšteli 15.000,00 EUR (kot olajšavo) in dobili 25.000,00 EUR, od tega zneska pa se bo obračunal 10 odstotni davek, pri čemer bi davek znašal 2.500,00 EUR. To velja le za fizične osebe in ne za pravne osebe, za katere velja 19% davek na prihodek.

Bolj zapleten in dlje časa trajajoč bo postopek, če bo imetnik kriptovalut želel plačati davek od dobička. Predvsem v primeru velikega števila transakcij in menjave valut iz ene v drugo. 

V kolikor kriptovalute predstavljajo skupno premoženje jih je nujno urediti tudi zaradi obdavčitve. Za vsakega zakonca posebej se bo računala obdavčitev. Vsak zakonec pa bo lahko uveljavljal olajšavo v višini 15.000,00 EUR.

Končni sklep ...

Vsi, ki so do sedaj prenesli kriptovalute na zakonca ali partnerja v zunajzakonski skupnosti so mi navajali naslednje razloge:

 • So nemirni in težje spijo, ker nimajo urejenih premoženjskih razmerij glede kriptovalut.
 • Zaradi nerazdeljenih kriptovalut je v odnosih več napetosti.
 • Kako bo lahko drugi zakonec ali partner prišel do kriptovalut, če se tistemu, ki ima kriptovalute v svoji denarnici ali na borzi kaj zgodi?
 • Kaj če se ločita in zakonec ali partner ne bo želel prenesti kriptovalute na zakonca ali partnerja.
 • Željo, da bi kriptovalute imeli v svoji »posesti« oz. da bi z njimi lahko razpolagali.
 • Imajo strah, da se bodo kriptovalute izgubile in da do kriptovalut ne bodo nikoli prišli. 
 • Nimajo povsem jasnega znanja o tem, kako upravljati s kriptovalutami in želijo, da jih zakonec ali zunajzakonski partner nauči kako upravljati s kriptovalutami, itd.

Večina strank mi je ob sestavljanju sporazuma pojasnilo, da so odlašali s sklenitvijo sporazuma o delitvi kriptovalut, ker niso našli kompetentnega pravnega strokovnjaka, ki bi se spoznal na kriptovalute. 

Verjamem, da je v tem trenutku pravnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kriptovalutami in jih razumejo relativno malo. Zato vam svetujem previdnost pri sklepanju pravnih poslov oziroma se pred sklenitvijo pravnega posla posvetujete s kompetentnim pravnim strokovnjakom, ki pozna kriptovalute in način njihovega delovanja, ter pozna pravo in možnosti urejanja kriptovalut med zakoncema ali partnerjema.  

Želim vam veliko donosa. 

P.S. Skrbno varujte gesla za borze in ne izgubite Ledger-ja ali celo besed za njegovo obnovitev, predvsem pa seveda nikomur ne posredujte »private key«. 

Gregor Verbajs, odvetnik

Komentarji (0)

Komentiraj

Polja označena z * so obvezna.